หมวดหมู่: การกู้คืนข้อมูล

ซ่อมแซมเอกสาร PDF ด้วย PDF Fixer

PDF Fixer เป็นโปรแกรมพกพาฟรีสำหรับอุปกรณ์ Microsoft Windows ที่ออกแบบมาเพื่อซ่อมแซมเอกสาร PDF ที่เสียหายและไม่สามารถเปิดได้อีกต่อไปในโปรแกรมดู PDF