หมวดหมู่: พระจันทร์สีซีด

Pale Moon 29.2.0 ไม่รองรับส่วนขยาย Firefox รุ่นเก่าอีกต่อไปซึ่งไม่ได้ถูกย้าย

ส่วนขยายคลาสสิกของ Firefox ใช้งานร่วมกันไม่ได้กับเว็บเบราว์เซอร์ Pale Moon ที่เริ่มต้นด้วย Pale Moon 29.2.0 ซึ่งเผยแพร่เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2021 อีกต่อไป