หมวดหมู่: วิวาลดี

ดูครั้งแรกที่ฟีเจอร์ Command Chains ของ Vivaldi Browser

Vivaldi Technologies กำลังทดสอบคุณลักษณะใหม่ที่เรียกว่า Command Chains ที่อยู่ใน Vivaldi Browser Command Chains อนุญาตให้ผู้ใช้เชื่อมโยงคำสั่งเพื่อให้คำสั่งทั้งหมดถูกเรียกใช้งานเมื่อเรียกใช้